Documentatie: nu van de Schepping tot Jezus Christus

Documentatie: NU van de Schepping tot Jezus Christus

Hoe zit het met de documentatie van de verhalen in Genesis 1-11?

Er worden hier geen woorden geschreven, maar toch geeft Mozes dit gedeelte met het volste vertrouwen als een inleiding tot de Thora, net zo authentiek als de hele Thora.

Documentatie: NU van de Schepping tot Jezus Christus

Jezus en sommige Farizeeën

Toen Farizeeën aan Jezus vroegen of het toegestaan was om te scheiden (Matt. 19:3-9), deed Hij iets buitengewoons.

Jezus zei niet: Er staat in de Tien Geboden: Gij zult niet echtbreken.

Maar Hij zei: hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?

En ook: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en met zijn vrouw verenigd worden, en die twee zullen één vlees zijn (één in gevoel en wil).

Het is geschreven!

De vraag “Hebt u niet gelezen?” staat voor “U weet toch dat het geschreven staat?

De term “Er staat geschreven” komt tien keer voor in het Evangelie van Mattheüs.

Dit verwijst naar twee dingen:

  1. een profeet die ook iets heeft gezegd dat is opgeschreven. (meestal door een assistent).

2 .En dat kan ook nog steeds gelezen worden. (door continu te kopiëren).

Toen Jezus naar de Schepper verwees, verwees hij niet naar een mens, maar naar God die veel groter en machtiger is, zelfs machtiger dan Mozes.

Hij verwees ook naar engelen die alles hadden vastgelegd, omdat Adam en Eva dat op de dag van hun schepping nog niet konden. (Gen 1:27 en 2:24).

Bovendien weten wij dat engelen konden schrijven omdat Mozes de Tien Geboden ontving die door engelen op steen geschreven waren. (Gal 3:19).

Documentatie: NU van de Schepping tot Jezus Christus

Van Seth tot Abram

Net zoals Mozes de Thora aan de Levieten gaf om voor altijd door te geven in Israël, werd Gen 1-11 systematisch op schrift bewaard.

En doorgegeven door de zonen van Seth aan Noah tot aan de grote vloed.

En daarna door Noah tot Abram.

Toen stierf Noah in het 60e jaar van Abram.

Dit alles wordt geïmpliceerd in het woord van Jezus: “Hebt u niet gelezen?”

Het is ook een prachtige verwijzing naar hoe documentatie sinds de schepping heeft plaatsgevonden.

  • Het is een prachtige verwijzing naar hoe documentatie sinds de schepping heeft plaatsgevonden.

En is ook altijd de basis is geweest voor het Oude Testament.

Bron: Ben van Noort                                   

Over de schrijver About the author

 Websites >>>>

1_ >>>>> Evangeliebewijs https://www.gospelevidence.com/

Wij laten ook zien hoe logisch en overtuigend het documentatieprincipe is voor een goed begrip van de Bijbel,
te beginnen met de Evangeliën.

To show how logic and convincing the principle of documentation is for proper Bible understanding, beginning with the gospels. 

>>>>>> Tegenstrijdigheden in de Bijbel https://www.contradictingbiblecontradictions.com/

Er zijn altijd ook eenvoudige en natuurlijke oplossingen voor zogenaamde Bijbelse tegenstrijdigheden.
ER ZIJN 600 Vermeende Bijbelse tegenstrijdigheden besproken en OOK beantwoord.

>>>>> Contradicting Bible Contradictions

There are always simple and natural solutions for so called Bible contradictions.
600 Alleged Bible contradictions discussed and answered. 

Sabbat-contactdag tussen de Schepper God en U

De wekelijkse Sabbat van de Bijbel

Verleidt Satan de Hele Wereld..?

Valse leraars werken NU zeker vanuit de kerken

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

[Nadruk van ons]

=================================================