Wie en Waar Zijn Nu de 13 Stammen van Israël

Wie en Waar Zijn Nu de 13 Stammen van Israël

Waar in de Bijbel is Amerika te vinden?

Hoe zit het met Groot-Brittannië ?

En waar zijn de de andere 11 stammen?

Gezien ook de bijna onpeilbare invloed die deze twee eerste naties op de moderne wereld hebben gehad.

En dat zij ongetwijfeld ook een hoofdrol zullen spelen in elk eindtijdscenario

Het is ondenkbaar dat God ervoor zou kiezen om zelfs maar een vermelding van hen in Bijbelprofetieën weg te laten.

Maar hun schijnbare afwezigheid in de Bijbel heeft velen verbaasd.

Maar zoals we hebben aangetoond:
Amerika en Groot-Brittannië zijn niemand anders dan de hedendaagse afstammelingen van de Israëlitische stam Jozef – Efraïm en Manasse.

Het probleem is dus niet hun afwezigheid in de Schrift,
 maar dat geleerden de Bijbelse oorsprong van Amerika en Brittannië niet hebben beseft.

Namelijk zij faalden om hen te identificeren voor wie ze zijn: het moderne Israël.

En het is met die naam Israël dat Groot-Brittannië en Amerika ook in letterlijk tientallen Bijbelse profetieën worden aangeduid.

Maar de sleutel tot het begrijpen van deze kwestie ligt in Genesis 48:16.

Zoals de Hebreeuwse gewoonte was, bereidde de aartsvader Jakob zich voor om de “geboorterechtzegeningen” van de familie door te geven.

Dat zou de verbazingwekkende zegeningen van nationale grootheid omvatten die God aan Abraham beloofd had.

Zulke zegeningen gingen normaal gesproken naar de eerstgeboren zoon.

Maar vanwege de zonde werd Jakobs eigenlijke eerstgeboren zoon, Ruben, gediskwalificeerd.

Jozef was echter ook een eerstgeboren zoon – van de vrouw waar Jakob echt van hield, Rachel.

Het eerstgeboorterecht behoorde dus toe aan Jozef – of, zoals de gebeurtenissen zouden uitwijzen, aan zijn zonen.
 (I Kron. 5:1-2).

Jakob was van plan om de twee jongens van Jozef, Efraïm en Manasse, te adopteren.

Zij zouden als zonen voor Hem worden.

Jakob geeft het geboorterecht aan de 2 zonen van Jozef

Dit stelde Jakob in staat om het geboorterecht direct aan beide zonen van Jozef door te geven.

Dit was ongebruikelijk omdat Manasse eigenlijk de eerstgeborene was.

Het was blijkbaar Jakobs wens dat Efraïm niet alleen in het eerstgeboorterecht zou delen, maar zelfs de grotere zegen zou ontvangen.

Vandaar dat Jakob “weloverwogen” zijn handen kruiste, zodat zijn bevoorrechte rechterhand op Efraïm rustte.

Dit alles werd natuurlijk zorgvuldig door God geleid als onderdeel van Zijn algemene plan voor de kinderen van Israël.

Maar de patriarch deed nog iets dat even verbazingwekkend was.

In Genesis 48:5 zei hij dat Efraïm en Manasse zijn zonen zouden zijn.

Toen Jakob de twee jongens adopteerde, gaf hij hun zijn naam.

 “Laat mijn naam over hen genoemd worden”: “Mogen zij bij mijn naam genoemd worden.”
(vers 16; KJV)-of, zoals de NIV het heeft

Weinigen begrijpen de profetische betekenis van deze uitspraak.

Het moderne Efraïm en Manasse dragen de naam Israël.

Omgekeerd mochten andere naties van Israëlitische afkomst – ondanks duidelijke banden met de “verloren” tien stammen – de naam Israël niet dragen.

Bijvoorbeeld:

Geleerden die dit onderwerp bestudeerd hebben, geloven dat de Fransen grotendeels afstammen van de stam van Ruben;

Evenzo zijn de inwoners van Nederland (Holland) voorouderlijk verwant aan de stam van Zebulon.

En de meeste Finnen stammen af van de stam Issachar.
 (zie Bijlage 2).

Deze naties zijn echter niet – in bijbels profetische zin – het hedendaagse Israël.

Technisch gezien is zelfs de “Staat Israël” in het Midden-Oosten niet bijbels Israël, maar het Huis van Juda.

Dit wil niet zeggen dat zulke naties en volkeren die duidelijk van Israëlitische afkomst zijn, uiteindelijk hun Hebreeuwse erfgoed hebben verloren.

Wie en Waar Zijn Nu de 13 Stammen van Israël

Want de Bijbel is duidelijk: “Heel Israël zal behouden worden”.  
(Rom. 11:26).

Zoals later in dit hoofdstuk naar voren zal komen:
God heeft prachtige plannen voor het geheel van een hersteld Israël in het komende tijdperk.

De sleutel tot het begrijpen van een groot deel van de Bijbelse profetie ligt zeker in het begrijpen van de diepe betekenis van Jakobs’ woorden:

 “Laat mijn naam op hen genoemd worden.”

Efraïm en Manasse zouden de naam van Jakob – Israël dragen.

Geen van de andere “verloren” stammen van Israël – inclusief de Joden,
zouden in de eindtijd profetie als Israël geïdentificeerd worden.

 (behalve in profetieën over het volledige herstel van alle twaalf stammen in het komende tijdperk).

 • De implicaties van dit feit zijn verbazingwekkend.

Het betekent dat tal van profetieën die tot nu toe verkeerd op de Joden werden toegepast of tot “Israëls geschiedenis” werden gedegradeerd, nu tot leven komen.

Namelijk met de hedendaagse betekenis voor het hedendaagse Efraïm en Manasse.

Groot-Brittannië en Amerika.

Zeker, Bijbelprofetie heeft veel te zeggen over de toekomst van de Anglo-Amerikaanse naties.

Wie en Waar Zijn Nu de 13 Stammen van Israël

Amerika, Engeland, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Staat Israël.
En in Europa: Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk.  

 (Bijlage 2).

 1. Ephraim Groot-Brittannië, met inbegrip van enkele voormalige koloniën
 1. Manasseh Verenigde Staten van Amerika
 1. Judah Joden, in Israël en over de hele wereld
 1. Reuben Frankrijk (voornamelijk noordelijke gebieden)
 1. Dan Ierland, Denemarken, Scandinavische gebieden
 1. Simeon Verspreid onder de Joden, Britse eilanden
 1. Levi Verspreid, meestal onder de Joden
 1. Issachar Finland, Scandinavische gebieden
 1. Zebulun Nederland
 1. Gad Zwitserland (Franstalige gebieden)
 1. Asher België (voornamelijk noordelijke gebieden)
 1. Naphtali Noorwegen, Zweden
 1. Benjamin Noorwegen, IJsland, Britse eilanden

=============================

Wie waren de Nikolaïten?

Artificial Intelligence vs God’s Intelligence

Sabbat-contactdag tussen de Schepper God en U

Gods oordeel is nu zeker over Ons!

De Heilige Bijbel – NU – In Oorspronkelijke Volgorde!

Wie en Waar Zijn Nu de 13 Stammen van Israël

America & Britain

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]