Verleidt Satan de Hele Wereld..?

Verleidt Satan de Hele Wereld..? Ja zeker!

Verleidt Satan de Wereld?

Satan Verleidt Mij Niet…. ?

Kijkt U – dan – hier naar deze spannende video van ca. 30 minuten met ondertiteling.

Video text: Klik op CC op de video balk en kies “Nederlands”

Een keuze tussen twee levenswijzen: de weg van God of de weg van Satan.

In Genesis 2 wordt de schepping van Adam en Eva beschreven. Zoals het verslag laat zien was Adam de eerste om fysiek leven te ontvangen. “Toen maakte God, de HEER [Jehova Elohim], de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen”. (Genesis 2:7)

God schiep in Adams verstand een volledige functionerende spraakvermogen en de mogelijkheid om te kiezen. (Genesis 2:16-17)

Adams vrouw Eva werd geschapen uit één van zijn ribben. (Genesis 2:18, 21-23). Eva werd, net zoals Adam geschapen met een volledige functionerende spraakvermogen en de mogelijkheid om te kiezen.

Verleidt Satan de Hele Wereld..? Ja zeker!

Deze mogelijkheid wordt kenbaar gemaakt in het verslag van de twee bomen. Die God in de hof van Eden plaatste, “God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. Daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad”. (Genesis 2:8-9)

God onderwees de mens en plaatste hem voor keuzes. Het gebod, dat God hem gaf sloot een waarschuwing in voor het maken van verkeerde keuzes. “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Hij hield hem het volgende voor:

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar NIET van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven [onderhevig zijn aan de doodstraf]”. (Genesis 2:15-17)

De weg van God of de weg van Satan

God schiep de mens met een eigen vrije wil en gaf hem de macht van zelfstandige keuze.

Ieder mens heeft dit vermogen tot kiezen gekregen.

De keuze, die iedereen moet maken is, God lief te hebben en te gehoorzamen of……. niet.

God heeft als Schepper en Wetgever uitgevaardigd dat de straf voor ongehoorzaamheid aan Zijn gebodende dood is. Maar door geloof, liefde en gehoorzaamheid schenkt God de gift van eeuwig leven in het Nieuwe Verbond. (Romeinen 6:23)

Dit is de keuze, die God ook aan Adam en Eva gaf zoals uitgebeeld in de beschrijving van de twee bomen – de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad………………Verder lezen?

De weg van God of de weg van Satan

Als ik de duivel was – Waarschuwing voor elke natie!