Het ware Evangelie van Jezus Christus verkondigen!

Helpt U mee het ware Evangelie van Jezus Christus te verkondigen

door 

Uw vrijwillige giften, bijdragen, tienden en offeranden?

Bijdragen worden in dankbaarheid aanvaard.

Als U Uw vrijwillige bijdragen, tienden en offeranden wilt geven om dit werk – dat uitreikt

naar anderen met de boodschap van het Evangelie van WAARHEID, GELOOF, HOOP en

LIEFDE – te ondersteunen, wilt U dan één van de volgende manieren selecteren om bij te dragen.

 U kunt overmaken op rekening:

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.

OF

Christelijke financiële verantwoordelijkheid