Genesis 1:1 : De schepping.

1: In het begin schiep God de hemelen en de aarde.

2: De vastgestelde tijden

Het was na het scheppen van planten en dieren om zich te voort te planten, elk “naar hun soort”, dat God zei,
“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”. (Genesis 1:26)

Dit laat zien dat de mens geschapen was naar het God soort.

Dus God – is – in werkelijkheid Zichzelf
aan het voortplanten
door middel van de mensheid.

3: De zevende dag Sabbat voor alle mensen

4. Het Pascha Feest
Overzicht: De Christelijke Pascha Ceremonie