Gods Plan voor de mensheid – dus ook voor U!

Genesis 1:1 : De schepping.

1: In het begin schiep God de hemelen en de aarde.

2: De vastgestelde tijden

En God zei: “Laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemelen om de dag en de nacht te scheiden
en laat ze zijn tot tekenen, en tot vastgestelde tijden die de feesten en heilige dagen van God zijn, en tot dagen en jaren;

Het was na het scheppen van planten en dieren om zich te voort te planten, elk “naar hun soort”, dat God zei,
“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”. (Genesis 1:26)

Dit laat zien dat de mens geschapen was naar het God soort.

Dus God – is – in werkelijkheid Zichzelf
aan het voortplanten
door middel van de mensheid.

Gods Plan voor de mensheid – dus ook voor U!

God heeft Nu een Plan en een Doel Voor De Mensheid.

Wat is God in vredesnaam aan het doen op aarde?

Heeft God een plan en een doel voor de mensheid – voor jou persoonlijk?

Het antwoord is een volmondig JA, … Meer lezen over

3: De zevende dag Sabbat voor alle mensen

De wekelijkse Sabbat van de Bijbel

Sabbat-contactdag tussen de Schepper God en U

De zevende dag Sabbat

4. Het Pascha Feest
Overzicht: De Christelijke Pascha Ceremonie

 Moet Jezus Nu Voor U Sterven?