Afsluiting van De Christelijke Pacha Ceremonie

Afsluiting van De Christelijke Pacha Ceremonie

[Het lezen van de Schriftgedeelten behoort ook gevolgd te worden door een gezang.]

Psalm 138 ==> Heer Ik Zal U Loven. [pag. 37] [WW-NL blz. 78]

Psalm 138 ==> Lord I Will Praise Thee. (CBCG-track 13 ===> page 21)

Psalm 23 ==> De Heer Is Mijn Herder [pag. 38] [WW-NL blz. 19]

Psalm 23 ==> The Lord Is My Shepherd. (CBCG-track 25 ===> page 27)

[Na het gezang]

Afsluiting van De Christelijke Pacha Ceremonie – Tot slot: dankgebed en zegen

[Er behoort een dankgebed en zegen te worden uitgesproken. Hiermee beëindigen wij de Pascha ceremonie]

Overzicht: De Christelijke Pascha Ceremonie

_______________________________________________________________________________________

Literatuur – Vrijwillige Giften – Regionaal Kantoor in Nederland

De Christelijke Bijbelse Kerk van God biedt een verscheidenheid aan publicaties aan.
Maar biedt ook audio’s en video’s aan. Speciaal in de Engelse taal.

Zie ook Web site: :http://www.churchathome.org/

Maar ook Web site: http://www.cbcg.org/

In de Nederlandse taal:

Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te kennen.

Oordeel Rechtvaardig Oordeel

De Dag dat Jezus de Christus Stierf!

Web site: https://eindtijdevangelie.org/literatuur/

Afsluiting van De Christelijke Pacha Ceremonie

Giften

De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van God heeft bovendien geen abonnementsprijs.
Deze publicaties worden namelijk mogelijk gemaakt door tienden en giften van de leden van De Christelijke Bijbelse Kerk van God.


Maar ook door hen die gekozen hebben om medewerker te worden om het Ware Evangelie van Christus te verkondigen.

U kunt overmaken op rekening:

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.

Bovendien kunt u een online bijdrage overmaken:

Via web site: http://eindtijdevangelie.org/vrijwillige-giften-anbi-giften/

Regionaal Kantoor

Voor meer informatie kunt u ons ook bereiken via onderstaande Web site.

Nederland en België: http://eindtijdevangelie.org/kontakt/

Nederland en België: http://kerkinhuis.org/kontakt/

Dit boekje is een uitgave van: De Christelijke Bijbelse Kerk van God.

Afsluiting van De Christelijke Pacha Ceremonie

Gods Feestdagen: Beknopt Overzicht

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, door een engel!

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was.
En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.

Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

En zij hadden nog geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.

U kunt ook verder lezen: Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, door een engel

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]