NU De Zwarte Doos Van Het Beroemde Calvinisme!

NU De Zwarte Doos Van Het Beroemde Calvinisme!.

Elk vliegtuig heeft een zwarte doos.

De Zwarte Doos wordt altijd doorzocht bij een ongeluk.

Daar worden de vluchtgegevens in opgeslagen.

Meestal blijft deze informatie vertrouwelijk tijdens het onderzoek.

Als gevolg hiervan is er een tweede, minder positieve betekenis voor een black box: een verzameling bedrijfsregels die niet openbaar mag worden gemaakt.

Belangrijkste kenmerken
Calvinisme heeft ook een zwarte doos.

NU De Zwarte Doos Van Het Beroemde Calvinisme!.

Er zijn vier hoofdkenmerken van het Woord van God:

  1. perfectie,
  2. toereikendheid,
  3. noodzaak en
  4. de transparantie van de Schrift.

De kenmerken zijn altijd zeer waard om geëerd te worden.

Maar net zo makkelijk schreef A. Kuyper:

“Als er in de vier evangeliën bij dezelfde gelegenheid woorden in Jezus’ mond worden gelegd die verschillend zijn in vorm en uitdrukking.

Dan kan Jezus natuurlijk niet vier vormen tegelijkertijd hebben gebruikt.”

Daarom was zijn standpunt met betrekking tot de Schrift: geen notariële precisie. 
Zijn collega-theoloog H. Bavinck gebruikte dit citaat ook bij de bespreking van de vier hoofdkenmerken (zie hierboven), eveneens zonder Schriftverwijzingen te noemen.

Kijk, dan zijn we in een zwarte doos beland.

Want wat krijgen we?

Calvijn
In zijn commentaar op de evangeliën heeft Calvijn het net zo makkelijk over twee blinde mannen van Jericho in plaats van vier.

Toen Jezus de stad verliet, riep een blinde man om ontferming van Jezus, die hem volgens Calvijn niet zou hebben gehoord toen Hij Jericho binnenging.

Dus deed de blinde man een tweede poging bij Jezus’ vertrek uit de stad, en een andere blinde man die hem hoorde roepen voegde zich toen bij hem

NU De Zwarte Doos Van Het Beroemde Calvinisme!

Maar wat is het Bijbelse beeld?
Dit is een heel ander beeld dan de evangeliën ons bieden.

Lucas 18:35 maakt melding van een blinde die vóór Jericho werd genezen.

Maar Marcus 10:46 zegt Bartimeüs werd na Jericho genezen, en volgens Matt 20:30 werden ook twee blinde mannen samen genezen.

In bijna al deze gebeurtenissen werden dezelfde woorden gebruikt door Jezus en door de blinde die om hulp riep.

De gebeurtenissen lijken zo op elkaar dat het lijkt alsof het één genezingsevenement zou zijn geweest.

Ze schreeuwden dezelfde dingen, de mensen probeerden het schreeuwen te stoppen (waarschijnlijk vanwege het verbod om Jezus Messias te noemen – Johannes 9:22, 12:42), maar ze schreeuwden alleen maar harder: Zoon van David!

Oplossing
Toch is het eenvoudiger.

Als Jezus die nacht bij Zacheüs in Jericho verblijft, gaat de genezen man voor Jericho naar zijn blinde vrienden in de stad.

Nadat hij hen alles heeft verteld, maken ze het plan om langs de weg naar Jeruzalem te gaan zitten, waar Jezus de volgende dag langs zal komen.

En ze zijn vastbesloten om precies hetzelfde te doen als hun vriend.


Documentatie
Met documentatie is er nooit behoefte aan een calvinistische zwarte doos vol tegenstrijdige principes die alleen maar hoofdpijn veroorzaken zodra je een commentaar naast een Bijbeltekst legt.

1. Evangeliebewijs   Gospel Evidence

Laten zien hoe logisch en overtuigend het documentatieprincipe is voor een goed Bijbelbegrip, te beginnen met de evangeliën.”

2. Bijbelse tegenstrijdigheden Contradicting Bible Contradictions

 “Er zijn altijd eenvoudige en natuurlijke oplossingen voor zogenaamde Bijbelse tegenstrijdigheden.”
600 Vermeende Bijbelse tegenstrijdigheden besproken en beantwoord.

Is Tienden Geven Een Bewijs Van Mijn Geloof?

De zevende dag Sabbat

 Moet Jezus Nu Voor U Sterven?

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
 [Nadruk van ons]