Moet IK NU Direct Verantwoordelijkheid Nemen?

Moet IK NU direct verantwoordelijkheid nemen?

Moet IK NU ook mijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen?

 In de wereld van vandaag geven mensen graag anderen de schuld van hun onverantwoordelijkheid. En hun gebrek aan karakter en zelfbeheersing.
Zij geven vaak de maatschappij de schuld. Of…. hun moeder of vader, of hun baas, of de regering, of anderen in gezaghebbende posities.
Mensen willengeen persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun eigen zonden en daden. Daarom proberen zij de schuld op anderen af te schuiven.
Dat is precies wat Adam en Eva deden nadat zij gezondigd hadden. Maar zulke excuses hebben geen status voor God en kunnen niemand ontslaan van zijn of haar persoonlijke verantwoording aan God.

 Predikanten en kerkleiders zondigen door zelfgenoegzaamheid, nalatigheid of door het aanvaarden en onderwijzen van dwalingen.
Maar dan lijden de broeders eronder, doordat zij verward, misleid of in een geestelijke verbijstering gesust raken.

 Als uw kerk deze toestand heeft bereikt, dan is het belangrijk om UW verantwoordelijkheid te onthouden.
Dat iedere christen persoonlijk verantwoording aan God verschuldigd is om voortdurend het Woord te bestuderen.
En… “alle dingen te bewijzen“. (I Thess. 5:21).

Moet IK NU direct verantwoordelijkheid nemen?

Wij kunnen anderen niet verwijten dat zij ons misleiden als wij er niet in slagen een stevig fundament te leggen.
Het fundament in het Woord van God, DE BIJBEL.
God heeft iedere christen de persoonlijke verantwoordelijkheid gegeven om vast te houden aan de waarheid.
Maar ook om te groeien in genade en kennis, na te volgen wat goed is.

Moet IK NU direct verantwoordelijkheid nemen?


Wij behoren Hem Lief te hebben en te gehoorzamen:

  • dus met geheel het hart,
  • maar ook met geheel het verstand,
  • en dus met geheel de ziel en
  • ook met geheel de kracht

.
Uiteindelijk zal ieder van ons voor de rechterstoel van Christus moeten staan!
Wij hebben rekenschap af te leggen van wat wij met de waarheid van God hebben gedaan.

Wordt nu vervolgd met: Hoe Valse Leraars NU Van Binnen Uit werken!

Christen zijn en vriend van deze wereld?

CBKG-De Christelijke Bijbelse Kerk van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]
[Nadruk van ons]