De Jeugdjaren van Jezus – Zijn Gehoorzaamheid

De Jeugdjaren van Jezus in Nazareth – De twaalfjarige Jezus in de tempel

Zijn ouders reisden elk jaar voor het Feest van het Pascha naar Jeruzalem.

Toen Hij twaalf jaar was, gingen zij naar de gewoonte van het Feest [het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden] naar Jeruzalem.
Zij brachten die dagen tot het einde door.

Maar terwijl zij terugkeerden bleef het Kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.

Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver,
en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden.

En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

De Jeugdjaren van Jezus – In de Tempel te midden van de leraars

En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden,
terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.

Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld.
Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan?
Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht?
Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.

Maar Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig.
En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Daarna geeft de Bijbel geen informatie over Jezus totdat Jezus volwassen is.

Lees ookt: Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God!

Zie ook: De geboorte van Jezus als kind van God de Vader en de maagd Maria.

Gods Feestdagen: Beknopt Overzicht

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’] [Nadruk van ons.]