Hoe geloofwaardig is de Bijbel?………… Wat denkt U?

Boek

Inhoud – Inleiding — Deel 1_ – Egypte

Inhoud
Inleiding: Hoe geloofwaardig is de Bijbel? …………….…………………..4
DEEL I: Bijbelse profetie vervuld door de geschiedenis heen
Hoofdstuk
1 Egypte .. ……………………………………………………..7

Inleiding: Hoe geloofwaardig is de Bijbel?

 De meningen over de Bijbel lopen uiteen van een totale verwerping als een verzameling mythen en fabels tot een eerbiedige omarming van de Schrift als heilig, onfeilbaar en onaantastbaar.

In seculiere academische kringen zijn er mensen die de Bijbel zien als niets meer dan de pogingen van schrijvers uit de oudheid om hun volk af te schilderen als het “uitverkoren” volk van God, waardoor de historische betekenis van de Bijbel wordt verheven.

Andere Schriftgeleerden hebben echter, na de Bijbel zorgvuldig te hebben bestudeerd – samen met de geschiedenis en de archeologie van de naties en culturen die van invloed waren op de verhalen in de Bijbel – zich verbaasd over:

  • de nauwkeurigheid van de voorspellingen in de Bijbel,
  • de geloofwaardigheid van de geschiedenis en
  • de consistentie van de thema’s in de Bijbel.

 Voor het belijdende Christendom is de verzameling boeken die bekend staat als de Heilige Bijbel naar verluidt de basis voor het geloof en de doctrinaire leer.

Als u uzelf als een Christen beschouwt, of op zijn minst als een “gelovige in God”, is de volgende logische stap dan ook om te bepalen of de Bijbel betrouwbaar is als het geïnspireerde Woord van God.

  • Inderdaad, de Bijbel is daarom het essentiële fundament waarop uw christelijk leven gebaseerd zou moeten zijn.

Maar kunt u bewijzen dat het waar is?

Veel christenen kunnen dat niet. Er zijn honderden belijdende Christelijke sekten en denominaties die twisten over doctrines en overtuigingen.

Zij kunnen niet allemaal correct zijn in de ogen van God.

Uitzoeken wie, als iemand, werkelijk gelijk heeft kan een hopeloze zaak zijn – tenzij wij weten wat God zelf ons leert.

  • Daarvoor hebben wij een betrouwbare bron van informatie nodig over God en wat Hij werkelijk leert.

 Er is ook alle reden om aan te nemen dat de Bijbel die bron zou kunnen zijn.

  • Maar waarom zouden wij, in plaats van aan te nemen dat de Bijbel juist en betrouwbaar is, niet zelf onderzoeken of de Bijbel inderdaad het Woord van God is – of dat het slechts mythe en legende is?

Immers, als wij niet oppassen, zouden wij dezelfde fout kunnen maken als degenen die onwetend en goedgelovig zijn. En wel door dingen voor waar aan te nemen die in feite misschien niet waar zijn.

  • Zouden wij niet beter alle bewezen dingen – weigeren te geloven in iets dat wij niet kunnen bewijzen?

Veel belijdende christenen nemen dan ook zonder bewijs aan dat de Bijbel het Woord van God is.

Zo hebben zij weinig verweer wanneer zij worden aangevallen door argumenten tegen de geloofwaardigheid van de Bijbel of door beweringen dat de Bijbel “dit zegt” of “dat zegt”.

Twijfel kan toeslaan, en hun geloof kan verzwakken. In sommige gevallen kan de geschokte gelovige geleid worden tot allerlei valse denkbeelden – of erger nog, tot regelrecht scepticisme en uiteindelijk atheïsme.

 Maar er is geen reden waarom dit ooit zou gebeuren. Er zijn een aantal solide redenen om te geloven dat de Bijbel in feite het geïnspireerdeen betrouwbare Woord van God is.

Bijvoorbeeld:

1) Veel van de profetische voorspellingen van de Bijbel zijn in de geschiedenis uitgekomen, soms eeuwen nadat de profetie was gegeven;

2) Veel Bijbelse historische verslagen zijn geverifieerd door zowel seculiere geschiedenis als archeologie;

3) De Bijbel is dan ook in essentie in overeenstemming met de bewezen feiten van de wetenschap;

4) De innerlijke consistentie en harmonie van de Bijbel wijzen ook duidelijk op zijn goddelijke inspiratie.

Hoewel deze vier gebieden van Bijbelse echtheid niet het enige bewijs zijn voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel. behoren ze wel tot de meest overtuigende, vooral voor degenen die vanuit een onzekere positie tot het onderwerp komen. Met dat in gedachten, zullen wij dan ook deze vier aspecten van Bijbelse echtheid uitwerken.-Duncan MacLeod

In de Engelse taal:
HOW CREDIBLE IS THE BIBLE https://www.cbcg.org/booklets/how-credible-is-the-bible.html

In bewerking


2 Feniciërs
3 Assyrië en Ninevé
4 Babylon
DEEL II: De Bijbel Ondersteund door Seculiere Geschiedenis en Archeologie
Hoofdstuk
5 De migraties van de aartsvaders
6 Israël in Egypte, Mozes en de Exodus………………………
7 De ineenstorting van de muur van Jericho………..…………
8 Israël onder koningen David en Salomo…………….………
9 Juda en Israël in de Bijbelse archeologie………….…………
10 Nieuw Testament verslag van Jezus Christus Ondersteund…
DEEL III: Wetenschap en de Bijbel Akkoord
Hoofdstuk
11 Bijbelse Uitspraken Nu Wetenschappelijk Bewezen waar…..…….
12 Darwinistische evolutie – de mislukte Hypothese ……………….…
DEEL IV: De innerlijke samenhang van de Bijbel en Harmonie
Hoofdstuk
13 Coherentie van beginselen tussen Oude en Nieuwe Testamenten….
Conclusie .……………..…………………………………….
Eind opmerkingen …..……………………